3225 | počet záznamov
2.11.2010 | posledný záznam
12.5.1949 - Mesto privítalo víťaza Slávika 1949, Karla Gotta | náhodný záznam
101109
© 2010 | All rights reserved | ekronika - kronika mesta Bardejov online